PRESIDENCY OF MALAGASY REPUBLIC LOGO Tranonkala azo itokisana ao anatin'ny sehatra ".gov.mg".
Andrana bêta Fampilazana olana
TOROLALANA TEXT LOGO
 • Raharaha
 • Fampahafantarana
 • Andrim-panjakana
MG

Fampahalalana sy tolotra avy amin'ny andrim-panjakana

Ho hitanao ato daholo ireo resaka fikarakarana taratasy eny anivon'ny sehatra sy toera-panjaka rehetra. Hitanao ato ihany koa ireo sehatra taitra vonjy maika.

   Ny tolotra be mpitady indrindra

   Ireo aretina tsy mifindraFananganana orinasaFivarotam-panafody mpiandry raharahaFanaovana vaksiny

   Fitarainana

   Fitarainana momban'ny sampan-draharaham-panjakana na ireo tetikasa-panjakana

   Hetra

   Ireo tsara ho fantatra rehetra momban'ny hetra ankapobeny sy ny taha ampiasaina eto amin'ny fari-piadidiana Malagasy.Hita eto ihany koa ireo karazana hetra ho an'ny orinasa eto Madagasikara. Ireo karazana hetra misy eto Madagasikara. Ny hetra mifanandrify amin'ny karazana orinasa. Ny momban'ny fanambarana sy fandoava-ketra

   Fanamoriana sy fifamoivoizana

   Ireo tsara ho fantatra momban'ny sampan-draharaham-panjakana mikasika ny fiarakodia eto Madagasikara. Fahazoana karatra fahazoan-dalana mitondra fiarakodia. Fanambarana famindrana tompon'ny fiarakodia.

   Soram-piankohonana

   Ho itanao ato ireo dingana fototra amin'ny fanaovana raki-tsoram-piankohonana, raki-tsoram-pahaterahana, raki-tsoram-panambadiana, raki-tsoram-pahafatesana, raki-tsoram-pahafantarana

   Fizahan-tany sy dia

   Ireo tsara ho fantatra momban'ny toerana tsara indrindra hanaovana fitsidihana eto Madagasikara ary misy tsara ho fantatra mba hahatomombana ny fitsidihana ataonao eto Madagasikara na any ivelany. Ireo toeram-pizahatany eto Madagasikara. Momban'ny pasipaoro, fitanterna, fivantanana, fialan-tsasatra.

   Fampafantarana an'i Madagasikara

   Ireo tsara ho fantatra amin'ny ankapobeny momban'ny Madagasikara , faritra, distrikta, karazana toerana fizahan-tany, valan-java-boary, sns

   Fampianarana ambony

   Toeram'pianarana ambony, oniversité, sampam-pianarana, sns.

   Trano sy tany

   Fanomezan-dalana, toro-hevitra ara-teknika, Fanamarihana, prescription

   Orinasa sy indostria

   Fanaovana sata ara-dalàna ,Hetra ho an'ny orinasa, CNAPS, sns

   Vonjy taitra

   Fivarotam-panafody miandry raharaha, Fiara mpitondra marary, Hôpitaly, mpamonjy voina, polisy, sns

   Fahasalamana

   Ahoana ny atao raha hanao vaksiny? Ireo dingana mifandray amin'ny fahasalamam-bahoaka.

   Zompirenena

   Kara-panondrom-pirenena, pasipaoro sy ireo taratasy fanamarinana alaina eny anivon'ny sampan-draharaha-panjakana.

   12Sokajy
   25Sampandraharaha
   2 Sampandraharaha fampiasa anaty rohy
   2 Mpamokatra raharaha

   Manana fanontaniana hafa ve ianao ?

   Mba ahafahana manatsara hatrany ny tolotra sy ny mba ahazoan’ny daholobe fahafam-po amin’ny fampiasana ity sehatra ity dia manasa anao mba hamaly ny fanadihadiana tsotra izay nomanina. Marihana fa tsy antery ary malalaka ny famaliana ny fanadihadiana. Ny valin-teny izay omenao dia mijaona ho rakikevitra entina hanatsarana sy hanamora ny fampiasanao ny Torolalana™.

   Antsoy izahay
   Request photo

   Ny andrim-panjakana malagasy

   Miisa 32 ny mpikambana ao amin’ny Governemanta Malagasy. Ireto farany dia voatendry araky ny filan-kevitry ny Praiminisitra, izay tsy iza fa ny Lehiben’ny Governemanta.

   Hijery ny lisitra feno
   TOROLALANA TEXT LOGO
   Rafitry ny tranokalaFandraisanaAndraikitraMinistera sy ny RafitraMombamonba
   Logo UGD Propulsed
   Copyright © 2023, Torolalana.gov.mgNovokarin'ny Unité de Gouvernance Digitale

   Fidio ny teny tianao hifandraisana

   Choisissez la langue avec laquelle vous voulez communiquer

   MalagasyFrançais