L’application Torolalana est actuellement en phase Alpha, il est probable que vous rencontrez des bugs. Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous les signaler.

PRESIDENCY OF MALAGASY REPUBLIC LOGOTOROLALANA TEXT LOGO
  • Raharaha

  • Ministera sy sampana

  • Fampahafantarana

COVER IMAGE TOROLALANA

Inona tokoa moa izany ?

Torolalana dia tranokala ofisialy ho apetraka mba hanampy anao amin’ny fikarakarana antota-taratasy ilaina eo amin’ny sehatra ara-panjakana, ao anatin’izany ny fahazoan-dalana isankarazany: mitondra fiara, manorina trano, manangana orinasa sy ny maro hafa. Ao ihany koa ireo dingana arahina eo amin’ny fiainanao tahaka ny fanohizana fianarana eny amin’ny anjerimanotolo, fikarakarana fisotroan-dronono, sy ny maro hafa.

Ny tolorolalana.gov.mg ihany koa dia manome anao olom-pirenena ireo tsara ho fantatra mahakasika ny raharaham-panjakana toy ny tatitry ny filankevitry ny minisitra, lalàna vaovao sy ny maro hafa.

TIPS IMAGE 0

Manome torohevitra marina sy mazava

Satria dia voamarin’ireo ministera mpiandraikitra ny antotan-taratasy karakaraina izay ho soratana ato. Tsy misy ahiahy izany ianao amin’ny fahamarinan’izay voasoratra ato.

TIPS IMAGE 1

Mitsitsy fotoana sy vola

Eo amin’ny fivezivezena manontany ny tokony atao na mivantana izany na amin’ny antso antaroby izay misy ihany fa mety ho ela ny valiny azo.

TIPS IMAGE 2

Misoroka ny fanambakana sy ny kolikoly

Tsy hisy olona afaka hamitaka anao intsony amin’ny dingana rehetra arahina sy antontan-taratasy ilaina mba ahazoanao izay ilainao.

Mba ahafahana manatsara hatrany ny tolotra sy ny mba ahazoan’ny daholobe fahafam-po amin’ny fampiasana ity sehatra ity dia manasa anao mba hamaly ny fanadihadiana tsotra izay nomanina. Marihana fa tsy antery ary malalaka ny famaliana ny fanadihadiana. Ny valin-teny izay omenao dia mijaona ho rakikevitra entina hanatsarana sy hanamora ny fampiasanao ny tolorolalana.gov.mg.

Fanadihadiana tsotra

Ampio izahay hanatsara ny Torolalana.

Manana fanontaniana hafa ve ianao ?

Mba ahafahana manatsara hatrany ny tolotra sy ny mba ahazoan’ny daholobe fahafam-po amin’ny fampiasana ity sehatra ity dia manasa anao mba hamaly ny fanadihadiana tsotra izay nomanina. Marihana fa tsy antery ary malalaka ny famaliana ny fanadihadiana. Ny valin-teny izay omenao dia mijaona ho rakikevitra entina hanatsarana sy hanamora ny fampiasanao ny Torolalana™.

Antsoy izahay
Request photo
TOROLALANA TEXT LOGO
Rafitry ny tranokalaFandraisanaAndraikitraMinistera sy ny RafitraMombamonba
Logo UGD Propulsed
Copyright © 2022, Torolalana.gov.mgNovokarin'ny Unité de Gouvernance Digitale