PRESIDENCY OF MALAGASY REPUBLIC LOGO Tranonkala azo itokisana ao anatin'ny sehatra ".gov.mg".
Andrana bêta Fampilazana olana
TOROLALANA TEXT LOGO
 • Raharaha
 • Fampahafantarana
 • Andrim-panjakana
MG
   FandraisanaFaritra sy distrika

   Faritra sy distrika

   Ireo distrikta dia fizarana ara-panjakana ny faritra 23 eto Madagasikara. Miisa 119 izy ireo.

   Hita ato amin'ny pejy
   Les différents districts de Madagascar
   Documents et formulaires

   Les différents districts de Madagascar

   Nom régionIdentifiant districtNom District
   ANALAMANGA1AMBOHIDRATRIMO
   ANALAMANGA2ANDRAMASINA
   ANALAMANGA3ANJOZOROBE
   ANALAMANGA4ANKAZOBE
   ANALAMANGA5ANTANANARIVO ATSIMONDRANO
   ANALAMANGA6ANTANANARIVO AVARADRANO
   ANALAMANGA7ANTANANARIVO RENIVOHITRA
   ANALAMANGA13MANJAKANDRIANA
   BONGOLAVA14FENOARIVOBE
   BONGOLAVA15TSIROANOMANDIDY
   ITASY16ARIVONIMAMO
   ITASY17MIARINARIVO
   ITASY18SOAVINANDRIANA
   VAKINANKARATRA19AMBATOLAMPY
   VAKINANKARATRA20ANTANIFOTSY
   VAKINANKARATRA21ANTSIRABE I
   VAKINANKARATRA22ANTSIRABE II
   VAKINANKARATRA23BETAFO
   VAKINANKARATRA24FARATSIHO
   VAKINANKARATRA25MANDOTO
   DIANA26AMBANJA
   DIANA27AMBILOBE
   DIANA28ANTSIRANANA I
   DIANA29ANTSIRANANA II
   DIANA30NOSY-BE
   SAVA31ANDAPA
   SAVA32ANTALAHA
   SAVA33SAMBAVA
   SAVA34VOHEMAR
   AMORON'I MANIA35AMBATOFINANDRAHANA
   AMORON'I MANIA36AMBOSITRA
   AMORON'I MANIA37FANDRIANA
   AMORON'I MANIA38MANANDRIANA
   ATSIMO-ATSINANANA39BEFOTAKA ATSIMO
   ATSIMO-ATSINANANA40FARAFANGANA
   ATSIMO-ATSINANANA41MIDONGY SUD
   ATSIMO-ATSINANANA42VANGAINDRANO
   ATSIMO-ATSINANANA43VONDROZO
   HAUTE MATSIATRA44AMBALAVAO
   HAUTE MATSIATRA45AMBOHIMAHASOA
   HAUTE MATSIATRA46FIANARANTSOA
   HAUTE MATSIATRA47ISANDRA
   HAUTE MATSIATRA48IKALAMAVONY
   HAUTE MATSIATRA49VOHIBATO
   HAUTE MATSIATRA50LALANGINA
   IHOROMBE51IAKORA
   IHOROMBE52IHOSY
   IHOROMBE53IVOHIBE
   VATOVAVY54IFANADIANA
   FITOVINANY55IKONGO
   FITOVINANY56MANAKARA
   VATOVAVY57MANANJARY
   VATOVAVY58NOSY VARIKA
   FITOVINANY59VOHIPENO
   BETSIBOKA60KANDREHO
   BETSIBOKA61MAEVATANANA
   BETSIBOKA62TSARATANANA
   BOENY63AMBATO BOENI
   BOENY64MAHAJANGA I
   BOENY65MAHAJANGA II
   BOENY66MAROVOAY
   BOENY67MITSINJO
   BOENY68SOALALA
   MELAKY69AMBATOMAINTY
   MELAKY70ANTSALOVA
   MELAKY71BESALAMPY
   MELAKY72MAINTIRANO
   MELAKY73MORAFENOBE
   SOFIA74ANALALAVA
   SOFIA75ANTSOHIHY
   SOFIA76BEALANANA
   SOFIA77BEFANDRIANA NORD
   SOFIA78MAMPIKONY
   SOFIA79MANDRITSARA
   SOFIA80PORT-BERGE
   ALAOTRA-MANGORO81AMBATONDRAZAKA
   ALAOTRA-MANGORO82AMPARAFARAVOLA
   ALAOTRA-MANGORO83ANDILAMENA
   ALAOTRA-MANGORO84ANOSIBE AN'ALA
   ALAOTRA-MANGORO85MORAMANGA
   ANALANJIROFO86FENERIVE EST
   ANALANJIROFO87MANANARA-NORD
   ANALANJIROFO88MAROANTSETRA
   ANALANJIROFO89SAINTE MARIE
   ANALANJIROFO90SOANIERANA IVONGO
   ANALANJIROFO91VAVATENINA
   ATSINANANA92ANTANAMBAO MANAMPONTSY
   ATSINANANA93BRICKAVILLE
   ATSINANANA94MAHANORO
   ATSINANANA95MAROLAMBO
   ATSINANANA96TOAMASINA I
   ATSINANANA97TOAMASINA II
   ATSINANANA98VATOMANDRY
   ANDROY99AMBOVOMBE ANDROY
   ANDROY100BEKILY
   ANDROY101BELOHA ANDROY
   ANDROY102TSIHOMBE
   ANOSY103AMBOASARY SUD
   ANOSY104BETROKA
   ANOSY105TAOLANARO
   ATSIMO-ANDREFANA106AMPANIHY OUEST
   ATSIMO-ANDREFANA107ANKAZOABO SUD
   ATSIMO-ANDREFANA108BENENITRA
   ATSIMO-ANDREFANA109BEROROHA
   ATSIMO-ANDREFANA110BETIOKY SUD
   ATSIMO-ANDREFANA111MOROMBE
   ATSIMO-ANDREFANA112SAKARAHA
   ATSIMO-ANDREFANA113TOLIARA I
   ATSIMO-ANDREFANA114TOLIARA II
   MENABE115BELO SUR TSIRIBIHINA
   MENABE116MAHABO
   MENABE117MANJA
   MENABE118MIANDRIVAZO
   MENABE119MORONDAVA

   Manana fanontaniana hafa ve ianao ?

   Mba ahafahana manatsara hatrany ny tolotra sy ny mba ahazoan’ny daholobe fahafam-po amin’ny fampiasana ity sehatra ity dia manasa anao mba hamaly ny fanadihadiana tsotra izay nomanina. Marihana fa tsy antery ary malalaka ny famaliana ny fanadihadiana. Ny valin-teny izay omenao dia mijaona ho rakikevitra entina hanatsarana sy hanamora ny fampiasanao ny Torolalana™.

   Antsoy izahay
   Request photo
   TOROLALANA TEXT LOGO
   Rafitry ny tranokalaFandraisanaAndraikitraMinistera sy ny RafitraMombamonba
   Logo UGD Propulsed
   Copyright © 2023, Torolalana.gov.mgNovokarin'ny Unité de Gouvernance Digitale

   Fidio ny teny tianao hifandraisana

   Choisissez la langue avec laquelle vous voulez communiquer

   MalagasyFrançais