prmLogoTorolalana
 • Fanazavana
 • Serivisy
 • Fifandraisana
MGFlag
  FandraisanaFangalana kopia nahaterahana

  Fangalana kopia nahaterahana

  Ny raki-tsora-pajhaterahana no porofo ara-dalana ny fananana ny zo-pirenena ho an'olona iray.

  Izay no antony ilana ny kopia feno na ny kopian'ny sora-pahaterahana amin'ny fikarakarana ofisialy maro, oty ny fanambadiana, fisarahana, fangatahana sy fanavaozana kara-panondro.

  Ny raki-tsora-pahaterahana dia taratasy ofisialy, manaraka ny voalazan'ny lalàna ny votoatiny, izay manamarina ny fahaterahan'ny olona iray. Ny Tonian'ny Sora-piankohonana no manao sonia azy ary manamarina fa manara-dalàna io.

  Ny fahaterahana rehetra dia tsy maintsy soratana ao amin'ny tonian'ny sora-piankohonana farafahatarany telopolo (30) andro aorian'ny nahaterahana.

  Eo anivon'ny firaisana nahaterahana no hanaovana izany.

  Araka izany, rehefa teraka ny zaza iray, ny zavatra voalohany tokony atao dia ny fanoratana ny nahaterahany ao amin'ny rejisitrin'ny soram-piankohonana eny anivon'ny kaominina nahaterahany.

  Ny taratasy ilaina raha haka kopia nahaterahana

  Ireto avy ny taratasy ilaina raha haka kopia nahaterahana

  • Taratsy fanamarinam-piterahana
  • Boki-pianakaviana,
  • Dika mitovin'ny kara-panondron'ny reniny
  • Dika mitovy ny kara-panondron'ny mpanolotra
  • Fisy fanisana ny teraka
  • Vola 1000ar

  Vita ao anatin'ny fotoana fohy ny kopia.

  Nahaliana anao ve ny torohevitra hitanao tato amin'ny pejy ?

  Naoty
  Alefaso ny fangatahana
  TrustedTakelaka nohamararinin'ny sampana voakasika

  Zarao amin'ny tambazotra serasera

  Ny taratasy ilaina raha haka kopia nahaterahana
  TOROLALANA TEXT LOGO

  Rafitry ny tranonkala

  FandraisanaSerivisyMombamonba

  Tambazotra sosialy

  facebooklinkedin
  Copyright © 2024, torolalana.gov.mg - v2.0.0Novokarin'ny Unité de Gouvernance Digitale

  Fidio ny teny tianao hifandraisana

  Choisissez la langue avec laquelle vous voulez communiquer