Torolalana
 • Raharaha
 • Fampahafantarana
 • Fifandraisana
MGFlag
  FandraisanaFangalana kopia nahaterahana

  Fangalana kopia nahaterahana

  Ny raki-tsora-pajhaterahana no porofo ara-dalana ny fananana ny zo-pirenena ho an'olona iray. Izay no antony ilana ny kopia feno na ny kopian'ny sora-pahaterahana amin'ny fikarakarana ofisialy maro, oty ny fanambadiana, fisarahana, fangatahana sy fanavaozana kara-panondro. Ny raki-tsora-pahaterahana dia taratasy ofisialy, manaraka ny voalazan'ny lalàna ny votoatiny, izay manamarina ny fahaterahan'ny olona iray. Ny Tonian'ny Sora-piankohonana no manao sonia azy ary manamarina fa manara-dalàna io. Ny fahaterahana rehetra dia tsy maintsy soratana ao amin'ny Tonian'ny sora-piankohonana ao amin'ny firaisana nahaterahana telo andro aorian'ny nahaterahana. Izay no hahafahana manaporofo ny maha-olom-pirenena ny olona iray. Araka izany, rehefa teraka ny zaza iray, ny zavatra voalohany tokony atao dia ny fanoratana ny nahaterahany ao amin'ny rejisitry ny soram-piankohonana eny anivon'ny kaominina nahaterahany.

  les pièces requises pour avoir un acte de naissance

  Les pièces requises figurent dans la liste suivante :

  • Un Certificat d’accouchement
  • Livret de famille Photocopie CIN de la mère
  • Photocopie CIN du déclarant(e)
  • Fiche statistique de naissance INSTAT
  • Un montant s’élevant à 1000 Ar

  L’acte sera par la suite délivré instantanément.

  Nahaliana anao ve ny torohevitra hitanao tato amin'ny pejy ?

  Note
  Alefa ny fangatahana

  Partager sur les réseaux sociaux

  les pièces requises pour avoir un acte de naissance
  TOROLALANA TEXT LOGO

  Rafitry ny tranokala

  FandraisanaAndraikitraMinistera sy ny RafitraMombamonba

  Tambazotra sosialy

  facebooklinkedin
  Copyright © 2023, Torolalana.gov.mgNovokarin'ny Unité de Gouvernance Digitale

  Fidio ny teny tianao hifandraisana

  Choisissez la langue avec laquelle vous voulez communiquer