prmLogoTorolalana
 • Fanazavana
 • Serivisy
 • Fifandraisana
MGFlag
  FandraisanaFangalana raki-tsoram-pahafatesana

  Fangalana raki-tsoram-pahafatesana

  Rehefa misy ny fahafatesana ny olona akaiky iray dia matetika ny fianakaviana dia mihatrika ny fikarakarana ara-panjakana ao anatin'ny fikoropahana izay tsy azo ialana.

  Raha araka ny lalàna, dia tsy maintsy ambara ara-panjakana eny amin'ny biraon'ny tonian'ny sora-piankohonana fa maty ny olona iray, 24 ora aorian'ny nahafatesany.

  Ny fanaovana izay fanambarana izay no hahazoana ny sora-pahafatesana. Ny sora-pahafatesana dia tsy maintsy ilaina amin'ny fikarakarana ara-panjakana rehetra. Ny fanambara-pahafatesana na koa antsoina hoe sora-pahafatesana dia lalàna mamaritra ny sora-piankohonana, Taratsy ofisialy manambara fa maty ny olona iray.

  Ny Tonian'ny Sora-piankohonana ao amin'ny firaisana misy ny toerana nahafatesana no manamboatra sy manao sonia ny fanamarina-pahafatesana. Miaraka amin'izay dia voasoratra ao amin'ny registry ny sora-piankohonana ao amin'ny firaisana nahafatesany.

  Ireo taratsy ilaina raha hangataka taratasy fanamarinam-pahafatesana

  • Fisy manamarina ny fahafatesana nomen'ny BMH (Bureau municipal d’hygiène)
  • Karampanondron'ny maty
  • Dika mitovy ny karapanondron'ny mpanagataka
  • Fisy fanisana maty INSTAT
  • Taratasy fanampiny mety ilaina : boki-pianakaviana
  • Vola 1000 Ariary

  Vita anatin'ny fotoana fohy ity taratasy ity.

  Nahaliana anao ve ny torohevitra hitanao tato amin'ny pejy ?

  Naoty
  Alefaso ny fangatahana
  TrustedTakelaka nohamararinin'ny sampana voakasika

  Zarao amin'ny tambazotra serasera

  Ireo taratsy ilaina raha hangataka taratasy fanamarinam-pahafatesana
  TOROLALANA TEXT LOGO

  Rafitry ny tranonkala

  FandraisanaSerivisyMombamonba

  Tambazotra sosialy

  facebooklinkedin
  Copyright © 2024, torolalana.gov.mg - v2.0.0Novokarin'ny Unité de Gouvernance Digitale

  Fidio ny teny tianao hifandraisana

  Choisissez la langue avec laquelle vous voulez communiquer