PRESIDENCY OF MALAGASY REPUBLIC LOGO Tranonkala azo itokisana ao anatin'ny sehatra ".gov.mg".
Andrana bêta Fampilazana olana
TOROLALANA TEXT LOGO
 • Raharaha
 • Fampahafantarana
 • Andrim-panjakana
MG
   FandraisanaFangalana raki-tsoram-pahafatesana

   Fangalana raki-tsoram-pahafatesana

   Rehefa misy ny fahafatesana ny olona akaiky iray dia matetika ny fianakaviana dia mihatrika ny fikarakarana ara-panjakana ao anatin'ny fikoropahana izay tsy azo ialana. Raha araka ny lalàna, dia tsy maintsy ambara ara-panjakana eny amin'ny biraon'ny tonian'ny sora-piankohonana fa maty ny olona iray, 24 ora aorian'ny nahafatesany. Ny fanaovana izay fanambarana izay no hahazoana ny sora-pahafatesana. Ny sora-pahafatesana dia tsy maintsy ilaina amin'ny fikarakarana ara-panjakana rehetra. Ny fanambara-pahafatesana na koa antsoina hoe sora-pahafatesana dia lalàna mamaritra ny sora-piankohonana, Taratsy ofisialy manambara fa maty ny olona iray. Ny Tonian'ny Sora-piankohonana ao amin'ny firaisana misy ny toerana nahafatesana no manamboatra sy manao sonia ny fanamarina-pahafatesana. Miaraka amin'izay dia voasoratra ao amin'ny registry ny sora-piankohonana ao amin'ny firaisana nahafatesany.

   Hita ato amin'ny pejy
   Les pièces requises lors d'une demande d'acte de décès
   Documents et formulaires téléchargeable

   Les pièces requises lors d'une demande d'acte de décès

   • Fiche de constatation de décès délivré par la BMH
   • CIN du défunt(e)
   • Photocopie CIN du déclarant(e)
   • Fiche statistique de décès INSTAT
   • À titre subsidiaire : Livret de famille
   • Une somme de 1000 Ar

   Ce document est délivré instantanément.

   Eny
   Tsia
   Manaiky

   Manana fanontaniana hafa ve ianao ?

   Mba ahafahana manatsara hatrany ny tolotra sy ny mba ahazoan’ny daholobe fahafam-po amin’ny fampiasana ity sehatra ity dia manasa anao mba hamaly ny fanadihadiana tsotra izay nomanina. Marihana fa tsy antery ary malalaka ny famaliana ny fanadihadiana. Ny valin-teny izay omenao dia mijaona ho rakikevitra entina hanatsarana sy hanamora ny fampiasanao ny Torolalana™.

   Antsoy izahay
   Request photo
   TOROLALANA TEXT LOGO
   Rafitry ny tranokalaFandraisanaAndraikitraMinistera sy ny RafitraMombamonba
   Logo UGD Propulsed
   Copyright © 2022, Torolalana.gov.mgNovokarin'ny Unité de Gouvernance Digitale

   Fidio ny teny tianao hifandraisana

   Choisissez la langue avec laquelle vous voulez communiquer