Torolalana
 • Raharaha
 • Fampahafantarana
 • Fifandraisana
MGFlag
  FandraisanaFangalana raki-tsoram-pahafatesana

  Fangalana raki-tsoram-pahafatesana

  Rehefa misy ny fahafatesana ny olona akaiky iray dia matetika ny fianakaviana dia mihatrika ny fikarakarana ara-panjakana ao anatin'ny fikoropahana izay tsy azo ialana. Raha araka ny lalàna, dia tsy maintsy ambara ara-panjakana eny amin'ny biraon'ny tonian'ny sora-piankohonana fa maty ny olona iray, 24 ora aorian'ny nahafatesany. Ny fanaovana izay fanambarana izay no hahazoana ny sora-pahafatesana. Ny sora-pahafatesana dia tsy maintsy ilaina amin'ny fikarakarana ara-panjakana rehetra. Ny fanambara-pahafatesana na koa antsoina hoe sora-pahafatesana dia lalàna mamaritra ny sora-piankohonana, Taratsy ofisialy manambara fa maty ny olona iray. Ny Tonian'ny Sora-piankohonana ao amin'ny firaisana misy ny toerana nahafatesana no manamboatra sy manao sonia ny fanamarina-pahafatesana. Miaraka amin'izay dia voasoratra ao amin'ny registry ny sora-piankohonana ao amin'ny firaisana nahafatesany.

  Les pièces requises lors d'une demande d'acte de décès

  • Fiche de constatation de décès délivré par la BMH
  • CIN du défunt(e)
  • Photocopie CIN du déclarant(e)
  • Fiche statistique de décès INSTAT
  • À titre subsidiaire : Livret de famille
  • Une somme de 1000 Ar

  Ce document est délivré instantanément.

  Nahaliana anao ve ny torohevitra hitanao tato amin'ny pejy ?

  Note
  Alefa ny fangatahana

  Partager sur les réseaux sociaux

  Les pièces requises lors d'une demande d'acte de décès
  TOROLALANA TEXT LOGO

  Rafitry ny tranokala

  FandraisanaAndraikitraMinistera sy ny RafitraMombamonba

  Tambazotra sosialy

  facebooklinkedin
  Copyright © 2023, Torolalana.gov.mgNovokarin'ny Unité de Gouvernance Digitale

  Fidio ny teny tianao hifandraisana

  Choisissez la langue avec laquelle vous voulez communiquer