prmLogoTorolalana
 • Fanazavana
 • Serivisy
 • Fifandraisana
MGFlag
  FandraisanaRaki-tsoram-panambadiana sy bokim-pianakaviana

  Raki-tsoram-panambadiana sy bokim-pianakaviana

  L'acte de mariage est un document authentique, établi par l'officier d'état civil lors de la célébration d'un mariage civil. Il s'agit donc d'un document juridique qui certifie l'état civil du couple.

  Ny fepetra takiana ahafahana miroso amin’ny fanambadiana sivily eto Madagasikara

  • Voalohany, tsy maintsy manome ny fanekena feno ny roa tonta
  • Tsy tokony manambady ny roa tonta, midika izany fa samy mpitovo eo anatrehan’ny lalàna
  • Tsy maintsy 18 taona farafahakeliny ny roa tonta. Na izany aza, azo atao ny maningana amin'ny fandraisan'anjaran'ny zaza tsy ampy taona raha misy fanekena an-tsoratra avy amin'ny ray aman-dreny na mpiambina ara-dalàna.
  • Tsy tokony hisy fifamatorana ara-pianakaviana eo amin’ny roa tonta
  • Tsy nisy olona nametraka fanoherana momba ny fanambadian'ny roa tonta

  Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny lalàna dia mitaky ny faneken'ny mpivady, satria ny fanambadiana an-tery dia mandika ny zo fototra toy ny maha-olona sy ny fahafahan'ny tsirairay. Izany dia manazava ny ilana ny roa tonta ho matotra (mba handray andraikitra feno amin'ny zavatra ataony).

  Koa satria tsy eken'ny lalàna malagasy ny fananana vady maro, dia tsy maintsy mpitovo ny mpivady. Raha manambady ny andaniny sy ny ankilany, dia tsy maintsy rava tamin'ny fisaraham-panambadiana izany fanambadiana izany na, raha maty vady , dia tsy maintsy omena taratasy fanamarinam-pahafatesan'ny vadiny taloha.

  Ny taratasy omena mba hahazoana taratasy fanamarinana mariazy.

  Marihina fa eo amin’ny ambaratongan’ny “Firaisana” izay misy ny iray amin’ireo roa tonta farafahakeliny no hanaovana ny soratra. Rehefa voafaritra ny Firaisana, dia afaka miroso amin'ny "taratasy".

  Amin'ny ankapobeny dia toy izao ny taratasy hilaina :

  1. Omen'ny lahy sy ny vavy

  • Taratasy fanamarinana maha mpitovo
  • Taratasy fanamarinam-ponenana
  • kopia nahaterahana latsaky ny 6 volana
  • Sary tapaka vao haingana

  2. Taratasy fanampiny

  • Ny kopia ara-dalàna amin'ny kara-panondrom-pirenena (CNI) an'ny mpivady sy ny vavolombelona roa. Ireo roa farany dia mety takiana ny kopia nahaterahany.
  • Taratasy fangataham-panambadiana « mariage civil » alaina mialoha any amin'ny Firaisana, fenoina sy nosoniavin’ny mpivady ary ny vavolombelona.
  • valopy misy hajia 4
  • 10.000 Ariary hatramin’ny 40.000 Ariary, izay miankina amin’ny andro sy ny Firaisana hanaovana ny soratra (fantatra fa ny fanaovana soratra amin’ny asabotsy dia lafo kokoa noho ny andro fiasana).

  Zava-dehibe ny mahafantatra fa, toy izany koa amin'ny fanomezana ny antontan-taratasy, ny habetsaky ny adidy tokony aloa dia mety miovaova arakarakin'ny Firaisana. Tsy mihoatra ny 60.000 Ar anefa ny vola amin’ny ankapobeny ary mety hilana antontan-taratasy hafa arakaraka ny zava-misy. Ny antontan-taratasy feno dia tsy maintsy apetraka 15 hatramin'ny 20 andro mialoha ny datin'ny soratra nokasaina.

  Nandritra ny lanonana dia voarakitra an-tsoratra ao amin’ny kahie Firaisana iray ny fampahafantarana manan-danja maro toy ny daty, ny laharan’ny fisoratana anarana amin’ny fanambadiana, ny mombamomba ny mpivady ary koa ny vavolombelona sy ny solontenan’ny ben’ny tanàna, ny fomba fitsinjarana ny fananana nofidin’ny mpivady sy ny hafa. , izay hosoniavin’ny olona rehetra voakasika.

  Farany, amin’ny fiafaran’ny fankalazana dia omena ny mpivady ny “bokim-pianakaviana” na ny firaketana an-tsoratra momba ny fianakaviana sy ny dika mitovy amin’ny “sora-piankohonana” na ny taratasy fanamarinana mariazy.

  Nahaliana anao ve ny torohevitra hitanao tato amin'ny pejy ?

  Naoty
  Alefaso ny fangatahana
  TrustedTakelaka nohamararinin'ny sampana voakasika

  Zarao amin'ny tambazotra serasera

  Ny fepetra takiana ahafahana miroso amin’ny fanambadiana sivily eto Madagasikara
  TOROLALANA TEXT LOGO

  Rafitry ny tranonkala

  FandraisanaSerivisyMombamonba

  Tambazotra sosialy

  facebooklinkedin
  Copyright © 2024, torolalana.gov.mg - v2.0.0Novokarin'ny Unité de Gouvernance Digitale

  Fidio ny teny tianao hifandraisana

  Choisissez la langue avec laquelle vous voulez communiquer