L’application Torolalana est actuellement en phase Alpha, il est probable que vous rencontrez des bugs. Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous les signaler.

PRESIDENCY OF MALAGASY REPUBLIC LOGOTOROLALANA TEXT LOGO
  • Services

  • Ministères et institutions

  • A propos

Ministère de la sécurité publique (MSP)

Le ministère

Ny teny filamatra napetraka raha nandray ny asa maha-minisitry ny filaminam-bahoaka ny tenako dia ny hoe : « Polisim-pirenena manampy sy miaro ny vahoaka ». Araka izany dia tokony mahatsapa sy mahita ny vahoaka fa eo ny Polisim-pirenena miasa ho azy. Mijanona ho teny filamatra ihany anefa izany raha tsy misy asa mivaingana, azo tsapain-tanana sy refesina ka izany indrindra no nisafidianako ireto tondrozotra miisa fito ireto, izay apetrako ho laharampahamehana eto amin’ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka.

  1. Famerenana ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny Polisim-pirenena. Ny asa rehetra izay atao dia atao miatraika mivantana na misy akony amin’ny fiainana andavanandron’ny vahoaka. NyPolisim-pirenena dia miasa ho famahana ny olan’ny vahoaka amin’ny ankapobeny.

  2. Ny fametrahana ny fahefam-panjakana amin’ny alalan’ny fanatanterahana ny asan’ny Polisim-pirenena.

  3. Ny fanamafisana ny ady atao amin’ny kolikoly, indrindra amin’ny fifaninanana handraisana mpianatra ho Polisy.

  4. Fametrahana paikady matipaika sy mahomby amin’ny fanamafisana ny ady amin’ny asan-jiolahy sy ny fakana an-keriny (Kidnapping). Tsy asiana mihitsy ny fandeferana amin’ireo rehetra tafiditra amin’ity raharaha ity. Tsy ekena toy izany koa ny kiantranoantrano na fifampiarovana.

  5. Asiana na anaovana ezaka manokana ny fametrahana ny fanajana ny soatoavina maha olona sy ny zon’olombelona.

  6. Fanaovana laharampahamehana na fanomezana lanja manokana ny asa fisorohana raha mitaha amin’ ny asa fanasaziana amin’ny alalan’ny fidinana eny ankianja na eny ifotony.

  7. Hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ireo hery fiarovana sy ny mpitandro ny filaminana hafa.

Ho antsika Polisim-pirenena : « Tsy adidiko izaho samirery ny fanatanterahana ireo fa adidiko izaho sy ianao, koa manainga ny rehetra hiara-mientana hiasa amin-kitsipo sy am-pitiavana mba hametrahana fandriampahalemana sy filaminana maharitra eto amin’ity Madagasikarantsika ity ».

Manantena hatrany ihany koa ny fanomezan-tanana avy amin’ny vahoaka na amin’ny fanomezam-baovao izany na amin’ny fanomezana fanamarihana hanatsarana hatrany ny asan’ny Polisim-pirenena. Miaro sy manampy ny vahoaka no antom-pisian’ny Polisim-pirenena.

Adresse et contact

Lien : https://www.pn.gov.mg/
Vous avez d’autres requêtes?

Afin d'améliorer continuellement le service et de s'assurer de votre satisfaction dans l'utilisation de cette plateforme, nous vous invitons à répondre au sondage simple qui a été préparé. Notez que l'enquête n'est pas obligatoire et est libre de toutes réponses. Les commentaires que vous fournirez seront consolidés et permettront d'améliorer et de faciliter l'utilisation de Torolalana™.

Contactez-nous
Request photo
TOROLALANA TEXT LOGO
Plan du siteAccueilServicesMinistères et InstitutionsA propos
Logo UGD Propulsed
Copyright © 2022, Torolalana.gov.mgPowered by Unité de Gouvernance Digitale